Renteloze Kunstkoopregeling

Kunst kopen kan ook met gespreide betaling. Dankzij de kunstkoopregeling kunt u in maandelijkse termijnen betalen. Met de kunstkoopregeling kunt u snel thuis van uw favoriete schilderij genieten.


<< Terug
Het aankoopbedrag van het kunstwerk bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 5.000,-. De aanbetaling bedraagt 20% van het aankoopbedrag. Het restantbedrag kan in maximaal 12 maanden afbetaald worden. Vervroegd aflossen is mogelijk.

Kunstkoper wenst het schilderij aan te kopen onder de Kunstkoop-Regeling van J&L Lijstenmakerij door maandelijks een bedrag over te maken aan J&L Lijstenmakerij.

Tabel Renteloze Kunstkoopregeling

 Voorwaarden voor de kunstkoop-Regeling

Aard van de Kunstkoop-Regeling

De Kunstkoop-Regeling geldt uitsluitend voor particulieren. De Kunstkoop-Regeling heeft het karakter van “huurkoop”. Dat betekent dat pas na voldoening van de laatste afbetalingstermijn het juridisch en economisch eigendom van het (de) kunstwerk(en) overgaat van J&L Lijstenmakerij op de kunstkoper.

Beheer

De kunstkoper zal met het (de) kunstwerk(en), zoals vermeld aan omme-zijde, gedurende de afbetalingsperiode omgaan als een goed huisvader.

Eventuele beschadigingen aan het (de) kunstwerk(en) moeten direct aan J&L Lijstenmakerij worden gemeld. Kosten voor herstel of verlies komen tot maximaal de waarde van het kunstwerk voor rekening van de kunstkoper.

Verzekeringen

Kunstkoper is gedurende de afbetalingsperiode verantwoordelijk voor verzekering van het (de) kunstwerk(en) tegen verlies of diefstal.

Betalen

Bij betalingsachterstand heeft J&L Lijstenmakerij het recht het (de) kunstwerk(en) terug te vorderen danwel het restant-bedrag ineens op te eisen

Geldigheid voor Voorwaarden en Tarieven

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2010.

<< Terug